Taekwondo Aarts Sport Lisse
Een sport voor iedereen!

Disclaimer

1.  In deze disclaimer wordt verstaan onder:
     - de eigenaar: de eigenaar van de website;
     - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
     - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
     - de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2.  Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te
     gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3.  De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de
     eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van
     het getoonde.
4.  De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
     bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5.  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op
     intellectuele rechten.
6.  Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk
     toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.

Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.