Taekwondo Aarts Sport Lisse
Een sport voor iedereen!

Banden systeem

Net als bij judo en karate zijn er ook bij taekwondo banden te verdienen. Deze tonen aan op welk niveau je het taekwondo beheerst. Om dit systeem wat toegankelijker te maken zijn bij Aarts Sport Lisse speciaal voor de jeugd tot 15 jaar de examens tot en met de groene band in drie stukken gehakt. Deze onderdelen noemen we deelslipexamens. Iedere drie maanden kan, mits met toestemming van de trainer, worden deelgenomen aan een deelslipexamen. Om een band (geup) verder te komen moet je dus steeds eerst drie deelslipdiploma's behalen. Echter, een deelslipdipoma of band krijg je niet cadeau. Hiervoor moet je wel de examenstof beheersen en dat betekent hard werken. Zorg er daarom voor zo min mogelijk lessen te missen.

Kleur van de band
De kleur van de band heeft dus de functie van het aangeven van de graad van geoefendheid. Beginnend met de 10e Geup tot en met de 1e Geup, is de indeling als volgt:

10e Geup             - witte band
  9e Geup             - witte band plus gele slip
  8e Geup             - gele band
  7e Geup             - gele band plus groene slip
  6e Geup             - groene band
  5e Geup             - groene band plus blauwe slip
  4e Geup             - blauwe band
  3e Geup             - blauwe band plus rode slip
  2e Geup             - rode band
  1e Geup             - rode band plus zwarte slip

Slippen dienen aan beide uiteinden van de band gedragen en bevestigd te worden.

Geupgraden mogen, na een vaardigheidsproef alleen verleend worden aan bondsleden door daartoe bevoegde trainers. Na de geupklasse volgen voor kandidaten tot 15 jaar de Poomgraden (1e tot en met 4e Poom) en voor kandidaten van 15 jaar en ouder de Dangraden (1e tot en met 10e Dan). Dan- en Poomgraden worden verleend door de daartoe door de TBN aangewezen examencommissie.