Taekwondo Aarts Sport Lisse
Een sport voor iedereen!

Stijlwedstrijden

Bij stijlwedstrijden is het de bedoeling dat taegeuks en/of poomsae zo vloeiend en goed mogelijk worden gelopen, individueel of in teamverband. Bij stijlvormen ligt de nadruk op de presentatie van een correcte uitvoering van trappen, stoten en verdedigingstechnieken. Daarbij wordt gelet op concentratie, balans en kracht tijdens de bewegingen. Daarnaast houden de juryleden bij hun waardering ook rekening met harmonie, ritme, soepelheid en dynamiek.


Taegeuk & Poomse
De meeste vechtsporten kennen stijlfiguren die volgens een vast patroon moeten worden uitgevoerd. Het is als het ware een schijngevecht in een vooraf bepaalde vorm, tegen een denkbeeldige tegenstander. Ook het Taekwondo kent deze stijlfiguren, bijvoorbeeld de Taegeuk en Poomse, die zijn samengesteld uit de basisbewegingen van het taekwondo.
De stijlfiguren geven de taekwondobeoefenaar de kans alle basistechnieken in serie door te nemen en verder te ontwikkelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de toepasbaar-heid van de verschillende technieken in de praktijk, een juiste ademhalingstechniek en de ontwikkeling van een goed ritmegevoel.

Uitvoering
Bij de uitvoering van de Taegeuk en Poomsees zijn de volgende punten van belang:
*Plaats – de uitvoerder moet op dezelfde plaats beginnen en eindigen, een juiste houding tonen en vooral een beeldend karakter laten zien.
*Spierspanning – de spieren moeten steeds op het juiste moment worden aangespannen of ontspannen: iedere techniek van een slag, stoot of trap dient te worden uitgevoerd tijdens een kort spanningsmoment van het lichaam.
*Ritme en soepelheid – iedere beweging moet bovendien gebaseerd zijn op een goede ritmiek, en vloeiend worden uitgevoerd.
*Tempo en precisie – bij enkele stijlfiguren dienen de technieken met grote precisie vertraagd en/of versneld te worden uitgevoerd (zowel links als rechts). Belangrijk is daarom dat de uitvoerder de achtergrond van iedere beweging kent; de Poomse is immers een schijngevecht en zo moet het er dan ook uitzien. Ook moet hij weten wat het doel is van de kihap, het uitstoten van een specifiek geluid bijbepaalde bewegingen. 
*Blikrichting en adem – de uitvoerder kijkt recht vooruit en zorgt voor een goede ademhalingstechniek.